Pàgines: 1
ESTAT NOM TIPUS
En termini Servei de suport jurídic en matèria de personal i gestió administrativa laboral, incloent la defensa jurídica davant la jurisdicció social i contenciosa administrativa per a l'Ajuntament de Creixell 1/2018 SERVEIS
Adjudicada definitivament Contractació per rènting d'un vehicle per la Policia Local 3/2017 SUBMINISTRAMENT
En termini CONCURS CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA AUTORITZACIONS OCUPACIÓ PLATJA DE CREIXELL, 2017 2/2017 ALTRES
Adjudicada definitivament Concurs Servei de neteja dels edificis municipals 1/2017 SERVEIS
Pàgines: 1